Skip to main content

Plynové vyvíjače pary

Thermindus Srl

TYP TS/TS ATM/ STEAM vertikal / horizontal

Krajina pôvodu EU - Taliansko

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie  zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary, nakoľko  od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Vyvíjače  pary THERMINDUS sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom  na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy RIELLO. Túto sériu  označujeme STEAM  ale sú dokonca aj v prevedení s jednoduchým  dvojstupňovým atmosferickým horákom séria označená ako TS ATM alebo s horákom RIELLO séria TS.

Vyvíjače pary s hladinou vody na drevnú štiepku či pelety,  tzv. biomasu sú označeované ako TS BIO. Tieto horáky sú výsledkom dlhoročného vývoja a konštrukcie firmy THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia  prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto  zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty. Tieto plynové vyvíjače pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku, ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli  doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné  dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom  odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Bližšie informácie o jednotlivých sériách nájdete  nižšie podľa jednotlivých kategórií:

Séria TS ATM

Vyvíjače pary Therminds séria TS ATM sú vyvíjače s hladinou vody v  kotly s horákom na plyn  osadené atmosferickými horákmi firmy THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia  prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto  zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie  zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto  plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary,  nakoľko  od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty.
Tieto plynové vyvíjače pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku, ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom  odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Možné výkony vyvíjača:

Séria TS

Vyvíjače pary Therminds séria TS s  horákmi RIELLO sú vyvíjače s hladinou vody v  kotly s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy RIELLO.

Možné výkony vyvíjača:

Séria STEAM

Vyvíjače  pary THERMINDUS série STEAM sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom  na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy RIELLO. Je ich možné dodať  vo vertikálnej ako aj v horizontálnej verzii.

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia   prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku,   vlhkosti a čistoty.
Tieto plynové vyvíjače pary   sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle  vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu  pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom  pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli  doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné  dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom  odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Možné výkony vyvíjača:

Séria TS BIO

Vyvíjače pary Therminds séria TS  BIO sú vyvíjače s hladinou vody v  kotly s horákom na BIOMASU firmy THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto  zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady. Je možné kombinovať tento  vyvíjač aj s malým horákom RIELLO na plyn….

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie  zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto  plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary,  nakoľko  od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia   prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty.
Tieto plynové vyvíjače pary   sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle  vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu  pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli  doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné  dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom  odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Špeciálny horák so zásobníkom na biomasu:

„Každá dodávka tohto typu vyvíjača pary sa rieši individuálne podľa špecifických požiadaviek klientov!“

Zásobník na pelety

Model Thermindus TS ATM ekonomické riešienie, osvedčený model pre rôzne aplikácie.