Skip to main content

PLYNOVÉ VYVÍJAČE PARY

DLHOROČNÝ DODÁVATEĽ ŽEHLIACEJ TECHNIKY

Naša spoločnosť T KONFEX s.r.o. je dlhoročným dodávateľom žehliacej techniky, k čomu  neodmysliteľne patria aj dodávky vyvíjačov pary. Vzhľadom na rozširovanie  obchodného portfólia našej spoločnosti, zaraďujeme do ponuky plynové vyvíjače  pary renomovaných výrobcov  ANFRA, ALBA, STIGEN, Thermindus,  Arturo Mazzi a Jumag.

Do tejto výkonovej rady zaraďujeme aj elektrické vyvíjače pary Thermindus do 1500 kW  ako aj elektrické vyvíjače pary FCR do  výkonu až 3000kW s tlakom pary až do 100 bar!

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie  zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary,  nakoľko od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Antikorové prevedenie plynových vyvíjačov pary STIGEN umožňuje aplikáciu  pary pre najnáročnejšie technologické postupy ako je výroba potravín, výroba  farmaceutík, priama parná sterilizácia a mnoho ďalších výrobných procesov, kde  sú požiadavky na kvalitu a najmä na čistotu pary obzvlášť vysoké.

VYVÍJAČE PARY

Vyvíjače  pary ANFRA, ALBA, THERMINDUS a STIGEN sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom  na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy Weishaupt alebo RIELLO (ALBA má vlastné horáky). Vyvíjače pary ANFRA, THERMINDUS, MAZZI ARTURO a JUMAG sú vyvíjače s hladinou vody v  kotly s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy Weishaupt  alebo RIELLO.

Vyvíjače pary THERMINDUS sú dokonca v prevedení s jednoduchým  dvojstupňovým atmosferickým horákom alebo s horákom na drevnú štiepku či pelety,  tzv. biomasu. Tieto horáky sú výsledkom dlhoročného vývoja a konštrukcie firmy  THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia  prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto  zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia   prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty.

Tieto plynové vyvíjače pary   sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle  vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu  pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom  pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli  doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné  dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom  odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Našim cieľom nie je len dodávka samotného zariadenia, ale snažíme sa ku každému  zákazníkovi pristupovať úplne individuálne a navrhnúť mu riešenie spĺňajúce jeho  konkrétnu požiadavku.

Pre spoločnosti  ANFRA , ALBA, Thermindus,  Arturo Mazzi,  Jumag, Stigen  a FCR sme oficiálne obchodné zastúpenie pre  slovenský trh!

Kvalitné spoľahlivé a obľúbené plynové vyvíjače pary ANFRA z Talianska.

Vysoko sofistikovaný vyvíjač pary certifikovaný na prevádzku v EU.

Vysoko sofistikované plynové vyvíjače čistej pary poľskej firmy STIGEN, ako jediné certifkované a plniace normy sterilnej pary EN 285 a EN 1672-2.

VEIT

Elektrické vyvíjače pary

Vyvíjače čistej pary

Meracie teplotné pásky