Plynové vyvíjače pary

Thermindus

    plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Nami ponúkané plynové vyvíjače pary sú priemyselné zariadenia robustnej konštrukcie určené do náročných priemyselných prevádzok. Kompaktné prevedenie zaručuje ľahkú manipulovateľnosť pri preprave a jednoduchú inštaláciu. Tieto plynové vyvíjače pary sa radia do kategórie rýchlo vyvíjačov pary,  nakoľko od spustenia vyvíjača po výstup pary z kotla ubehne len zopár minút!

Vyvíjače pary THERMINDUS sú prietokové-vodorúrové vyvíjače (generátory) pary s horákom na plyn alebo vykurovací olej, osadené horákmi firmy RIELLO. Túto sériu označujeme STEAM ale sú dokonca aj v prevedení s jednoduchým dvojstupňovým atmosferickým horákom séria označená ako TS ATM alebo s horákom RIELLO séria TS . Vyvíjače pary s hladinou vody na drevnú štiepku či pelety, tzv. biomasu sú označeované ako TS BIO. Tieto horáky sú výsledkom dlhoročného vývoja a konštrukcie firmy THERMINDUS. Ich vývoj a konštrukcia prebehla predovšetkým ako dôsledok požiadaviek trhu na miniaturizáciu takýchto zariadení v súvislosti s nutnosťou znižovať náklady.

Nami dodávané plynové vyvíjače pary slúžia prioritne pre výrobu nasýtenej vodnej pary s rôznymi parametrami tlaku, vlhkosti a čistoty. 

Tieto plynové vyvíjače pary sú vhodné tak pre nepretržitú prevádzku,  ako aj pre rýchle vykrytie potreby technologickej pary s opakujúcimi sa prestávkami. Vyvíjače môžu pracovať samostatne, prípadne v rôznych zostavách, v kombinácii so zásobníkom pary.

Vybavenie sústavy plynových vyvíjačov o zásobník pary umožňuje získavanie dodatočných výhod, ktoré boli doteraz hlavnou doménou objemných parných kotlov. Sústava umožňuje stabilné dodávanie pary pri minimálnom zaťažení, stabilizuje tlak pri nerovnomernom odbere. Umožňuje mať takto čiastočnú zásobu pary pre okamžité prudké odbery.

Bližšie informácie o jednotlivých sériách nájdete v samostatných kapitolách:

séria STEAM

séria TS ATM

séria TS

séria TS BIO

  www.parnycistic.eu www.vyvijacepary.sk www.vyvijacecistejpary.sk
      www.plynovevyvijacepary.sk