Vyvíjače pary STIGEN

verzia INOX STANDARD XS:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Určené pre výrobu čistej pary pre bežné technológie

INOX-antikorové prvky: všetky diely spaľovacej časti, konštrukčný stojan, prietokový parný had, kolektor pary.

Prispôsobené k prestavbe na úroveň INOX MEDIUM XM.

 

Vyvíjače čistej pary STIGEN sa vyrábajú v dvoch výkonových stupňoch a to výkonová rada GWP 200 do 300 kg pary za hodinu a GWP 600 do 700 kg pary za hodinu. Pre vyššie výkony sa vyvíjača môžu spájať do sústavy jednotiek.

Prehľadná tabuľka výkonov a špecifikácia modelov:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Prehľadná tabuľka výkon a špecifikácia zostáv:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

 

Špecifikácia jednotlivých hlavných častí zariadenia:

Rám

Väčšina celkov je výrobne pripravených na ľahkom a pevnom ráme zhotovenom z uzatvorených, práškovo lakovaných profilov. Tento rám má štandardne pojazdové kolieska umožňujúce premiestňovanie po tvrdom a hladkom povrchu a regulovateľné stacionárne nožičky s protivibračnými podložkami pre stabilizovanie polohy v mieste prevádzkovania. Všetky modely majú taktiež pohodlný rebrík potrebný pri obsluhe horáku. Rám a príslušné konštrukčné prvky môžu byť variantne zhotovené aj z antikorového materiálu, v závislosti na verzii.

 

Teleso a parný had

Použitie špeciálneho hada s dvojitým vinutím vynucuje úplný trojťahový priebeh spalín, ktorý zaisťuje vysokú účinnosť zariadenia a nízke emisie spalín. Konštrukcia a uloženie hada umožňuje:

- prirodzenú separáciu vody a pary

- kompenzáciu pnutia

- použitie studenej napájacej vody

- odstránenie nutnosti odsoľovania

- jednoduché a presné vypúšťanie vody a periodické odkaľovanie a vyplachovanie

K výrobe hadova a kolektorov sa štandardne používa antikorová oceľ. Opláštenie spaľovacej komory a k nej pripevnený stojan sú vyrobené antikorovej ocele a nevyžadujú údržbu a výmenu. Vonkajší plášť a horné veko môžu byť variantne vyrobené z antikorovej ocele.

Vo všetkých miestach vyžadujúcich izoláciu sa používa materiál používaný v hutníctve, nehorľavý, o hrúbke minimálne 63 mm a stálej tepelnej odolnosti až do 1260°C. Vzduchový priestor oddeľujúci izoláciu od vonkajšieho plášťa dodatočne chráni zariadenie proti vyžarovaniu tepelnej energie zo spaľovacích častí.

 

Kolektor pary

Všetky ovládacie, zabezpečovacie  a kontrolné zariadenia týkajúcich sa teploty a tlaku sú pripojené k nátrubku parného kolektoru. Tento umožňuje taktiež vyvedenie pary hore a nadol. Servisný nátrubok sa po pripojení servisného nátrubku čerpadla používa (okrem vypúšťania a odkaľovania) k preplachnutiu hada. Kolektor je zhotovený vždy z rovnakej ocele ako had a štandardne nemá izoláciu, preto pre ochranu personálu proti popáleniu je vybavený dištančným krytom z antikorovej ocele.

 

Čerpadlo

Spoločnosť STIGEN si vyvinulo svoje čerpadlo vlastnej konštrukcie. Je to membránovo-piestové čerpadlo. Neobsahuje olej a mazacie látky v dielcoch, ktoré prichádzajú do styku s vodou, nie je citlivé na nedostatok vody a môže pracovať na sucho. Je pripevnené na vibračne a zvukovo tlmiacich podložkách. Prepojenia sú vykonané pružnými hadicami. Údržba a oprava čerpadla je tým ľahko vykonateľná. Základná funkcia čerpadla je dávkovanie presne stanoveného množstva vody prispôsobeného výkonu horáku. Spolupráca s frekvenčným meničom a kalibrovaným prietokovým čidlom umožňuje plynulú reguláciu výkonu čerpadla. Toto umožňuje nezávislú reguláciu výkonu a vlhkosti pary na oboch stupňoch. Čerpadlo sa používa taktiež pri vyprázdňovaní hada a jeho prepláchnutí čistiacimi prostriedkami. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú antikorová oceľ a guma, variantne je možné nahradiť antikorovú oceľ pozinkovanou oceľou - verzia INOX STANDARD XS.

 

Horák

Horák je pripevnený k hornému veku a plameň je smerovaný pozdĺž osi hada smerom nadol. Symetrické rozloženie plameňa v komore umožňuje účinne odovzdávať tepelnú energiu do hada. Štandardne sa používajú horáky Weishaupt typovej rady WL a WG. Tieto horáky patria k horákom novej generácie, ktoré využívajú mikroprocesorovú techniku nastavenia, ovládania a dozor všetkých funkcií horáka.

  www.parnycistic.eu www.vyvijacepary.sk www.vyvijacecistejpary.sk
      www.plynovevyvijacepary.sk