Vyvíjače pary STIGEN

verzia INOX STANDARD XC:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindusplynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Určené pre výrobu čistej pary pre potraviny a sterilizáciu. Táto úroveň spĺňa normu EN 1672-2 a EN 285

INOX-antikorové prvky: všetky prvky ako verzia XM a naviac vonkajší plášť, horné veko, konštrukčný rám, rebrík a všetky možné vonkajšie konštrukčné dielce sú zhotovené z antikorových materiálov.

Variantu nie je možné získať prestavbou z inej verzie, varianta je konštruovaná od začiatku!

 

Vyvíjače čistej pary STIGEN sa vyrábajú v dvoch výkonových stupňoch a to výkonová rada GWP 200 do 300 kg pary za hodinu a GWP 600 do 700 kg pary za hodinu. Pre vyššie výkony sa vyvíjača môžu spájať do sústavy jednotiek.

Prehľadná tabuľka výkonov a špecifikácia modelov:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

Prehľadná tabuľka výkon a špecifikácia zostáv:

plynový peletkový biomasa vyvíjač THERMINDUS MAZZI JUMAG STIGEN  thermindus

 

Špecifikácia jednotlivých hlavných častí zariadenia:

Rám

Väčšina celkov je výrobne pripravených na ľahkom a pevnom ráme zhotovenom z uzatvorených, práškovo lakovaných profilov. Tento rám má štandardne pojazdové kolieska umožňujúce premiestňovanie po tvrdom a hladkom povrchu a regulovateľné stacionárne nožičky s protivibračnými podložkami pre stabilizovanie polohy v mieste prevádzkovania. Všetky modely majú taktiež pohodlný rebrík potrebný pri obsluhe horáku. Rám a príslušné konštrukčné prvky môžu byť variantne zhotovené aj z antikorového materiálu, v závislosti na verzii.

 

Teleso a parný had

Použitie špeciálneho hada s dvojitým vinutím vynucuje úplný trojťahový priebeh spalín, ktorý zaisťuje vysokú účinnosť zariadenia a nízke emisie spalín. Konštrukcia a uloženie hada umožňuje:

- prirodzenú separáciu vody a pary

- kompenzáciu pnutia

- použitie studenej napájacej vody

- odstránenie nutnosti odsoľovania

- jednoduché a presné vypúšťanie vody a periodické odkaľovanie a vyplachovanie

K výrobe hadova a kolektorov sa štandardne používa antikorová oceľ. Opláštenie spaľovacej komory a k nej pripevnený stojan sú vyrobené antikorovej ocele a nevyžadujú údržbu a výmenu. Vonkajší plášť a horné veko môžu byť variantne vyrobené z antikorovej ocele.

Vo všetkých miestach vyžadujúcich izoláciu sa používa materiál používaný v hutníctve, nehorľavý, o hrúbke minimálne 63 mm a stálej tepelnej odolnosti až do 1260°C. Vzduchový priestor oddeľujúci izoláciu od vonkajšieho plášťa dodatočne chráni zariadenie proti vyžarovaniu tepelnej energie zo spaľovacích častí.

 

Kolektor pary

Všetky ovládacie, zabezpečovacie  a kontrolné zariadenia týkajúcich sa teploty a tlaku sú pripojené k nátrubku parného kolektoru. Tento umožňuje taktiež vyvedenie pary hore a nadol. Servisný nátrubok sa po pripojení servisného nátrubku čerpadla používa (okrem vypúšťania a odkaľovania) k preplachnutiu hada. Kolektor je zhotovený vždy z rovnakej ocele ako had a štandardne nemá izoláciu, preto pre ochranu personálu proti popáleniu je vybavený dištančným krytom z antikorovej ocele.

 

Čerpadlo

Spoločnosť STIGEN si vyvinulo svoje čerpadlo vlastnej konštrukcie. Je to membránovo-piestové čerpadlo. Neobsahuje olej a mazacie látky v dielcoch, ktoré prichádzajú do styku s vodou, nie je citlivé na nedostatok vody a môže pracovať na sucho. Je pripevnené na vibračne a zvukovo tlmiacich podložkách. Prepojenia sú vykonané pružnými hadicami. Údržba a oprava čerpadla je tým ľahko vykonateľná. Základná funkcia čerpadla je dávkovanie presne stanoveného množstva vody prispôsobeného výkonu horáku. Spolupráca s frekvenčným meničom a kalibrovaným prietokovým čidlom umožňuje plynulú reguláciu výkonu čerpadla. Toto umožňuje nezávislú reguláciu výkonu a vlhkosti pary na oboch stupňoch. Čerpadlo sa používa taktiež pri vyprázdňovaní hada a jeho prepláchnutí čistiacimi prostriedkami. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú antikorová oceľ a guma, variantne je možné nahradiť antikorovú oceľ pozinkovanou oceľou - verzia INOX STANDARD XS.

 

Horák

Horák je pripevnený k hornému veku a plameň je smerovaný pozdĺž osi hada smerom nadol. Symetrické rozloženie plameňa v komore umožňuje účinne odovzdávať tepelnú energiu do hada. Štandardne sa používajú horáky Weishaupt typovej rady WL a WG. Tieto horáky patria k horákom novej generácie, ktoré využívajú mikroprocesorovú techniku nastavenia, ovládania a dozor všetkých funkcií horáka.

  www.parnycistic.eu www.vyvijacepary.sk www.vyvijacecistejpary.sk
      www.plynovevyvijacepary.sk